Castellum Nigrum Pullum

1Visualisatie Nigrum Pullum

Handige info

Adres:
Spoorlaan 19
2471 PA Zwammerdam


Op landgoed Hooge Burch van stichting Ipse de Bruggen zijn verschillende vondsten gedaan uit het Romeinse tijdperk. Hier werd 47 jaar na christus het smalle fort Nigrum Pullum gebouwd, oftewel Zwarte Kip/Zwarte aarde. Buiten het castellum zijn delen van de vicus gevonden. Een vicus was een semimilitaire nederzetting. Hier woonden boeren, handelaren en ambachtslieden die de soldaten van goederen kon voorzien.
De fundamenten van het hoofdgebouw en de achterpoort van het castellum zijn hier te bezichtigen. Uit deze fundamenten is duidelijk te zien dat de Romeinen een voorliefde hadden voor een zo recht mogelijke en planmatige aanleg.
In het administratiegebouw van de stichting is een bezoekerscentrum ingericht, waarin een aantal vondsten van Nigrum Pullum is tentoongesteld. Dit gebouw is openbaar toegankelijk.

Castellum Nigrum Pullum en twee maal limesweg aangetoond (BrA40, locatie 46b en 46a)