Castellum Mannaricium

1Romeinse sleutel Mannaricium

Handige info

Adres:
Eiland van Maurik 7
4012 GG Maurik

Van deze vindplaats is bekend dat hier het vermoedelijke Castellum Manaricium heeft gelegen. Hoewel er nimmer overtuigende grondsporen zijn gevonden die het castellum bevestigen, zijn er bij baggerwerken gigantische hoeveelheden vondsten gedaan die een dergelijk castellum toebehoren. Naast vele metalen vondsten (waaronder honderden munten, fibulae, paardentuig en gereedschappen) is er aan bouwmateriaal en potscherven ook het nodige tevoorschijn gekomen. Ook is er veel scheepshout gevonden. Misschien dat er in de ongeroerde, en niet weggebaggerde grond nog sporen van het castellum aanwezig zijn.

Het fort wordt niet genoemd op de Peutingerkaart, maar wel in de Itinenarium Antonini Augusti ( het reisboek van Keizer Antoninus).