Castellum Levefanum

1Dakpan uit de omgeving (Germania Inferior)

Handige info

Adres:
Rijnbandijk 1
4023 AJ Wijk bij Duurstede

Er wordt hier een castellum vemoed.  De locatie, de splitsing van Rijn en Lek, is zeer strategisch. Een hier gevonden stempel van het Cohors I Thracum equitata wijst erop dat hier vanaf 70 de hiervoor genoemde eenheid gevestigd was, een Thracische cavalerie-eenheid uit het huidige Bulgarije. Ook de Cohors civium Romanorum heeft vermoedelijk hier gelegen.

Tijdens kleiwinning voor de steenfabriek zouden hier -in de oude bedding- veel Romeinse vondsten zjin gedaan. Naast aardewerk zijn Romeinse wapens, helmen en mantelspelden (fibulae) uit de periode 50 na Chr. tot 260 na Chr. gevonden. Toen er in ongeveer 1950 een brug gebouwd werd voor het goederentreintje van de steenfabriek "de Roodvoet" bij Rijswijk, vonden de grondverzetters in de oever van de buitenbocht van de dode arm oude resten van dikke eikenhouten balken. Het waren grote stevige palen die rechtop stonden in de bodem van de westoever van de oude rivierarm om het terrein van de steenfabriek heen. Vermoedelijk gaat het om rivierbeschoeiing. In 2011 is bewerkt (romeins) hout gevonden door duikvereniging Mergor in Mosam 1.

Traditioneel wordt het vermoede castellum aangeduid met de naam Levefanum zoals die op de Peutingerkaart voorkomt. Volgens een aannemelijke nieuwe theorie zou Levefanum meer naar het oosten liggen, bij het hedendaagse Meinerswijk