Brand in Langerak!

1Brand in Langerak

Handige info

Adres:
Gouderaklaan 99
3511AA Utrecht

De hoeveelheid handgevormd en Romeins aardewerk en ander nederzettingsafval laat zien dat de in Langerak opgegraven nederzetting lang is bewoond en waarschijnlijk bestond uit één of twee erven met boerderijen en een aantal bijgebouwen zoals graanopslagplaatsen of spiekers.

De nederzetting ligt enige honderden meters ten oosten van het Romeinse grensfort van De Meern. De toenmalige bewoners van Langerak hebben, gezien de hoeveelheid gedraaid Romeins aardewerk, intensief contact met de in het castellum gelegerde soldaten gehad.

De vijfhonderd soldaten en de bewoners van de burgerlijke nederzetting of vicus hadden immers veel voedsel nodig. Het menu bestond voor een deel uit exotische en geïmporteerde etenswaren, zoals vissaus en olijfolie, maar vooral ook uit in de directe omgeving van het castellum verbouwde gewassen, zoals graan.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat in de eerste en tweede eeuw een groot aantal boerennederzettingen in Leidsche Rijn ontstond. In de tweede eeuw moet er in Langerak een hevige brand hebben gewoed. In een aantal sporen vonden de archeologen een dikke, zwarte laag die voor een groot deel uit houtskool en verkoold graan bleek te bestaan. Tussen het verbrande graan lagen de scherven van grote grijze voorraadpotten die duidelijk door vuur waren aangetast.

Enkele stukken verbrande wilgenteen duiden erop dat ook een aantal manden aan de vlammen ten prooi was gevallen. Doordat het graan verkoold was, is het al die eeuwen uitstekend bewaard gebleven. Uit het botanisch onderzoek blijkt dat de graanvoorraad voornamelijk bestond uit emmertarwe en zesrijige bedekte gerst. Het onderzoek wees verder uit dat de korrels, vermoedelijk om het graan te beschermen tegen schimmel en vraat door ongedierte, nog in het kaf zaten.