Keizer Hadrianus

een game (in het Engels)
hadrian ou launch-inline

Keizer Hadrianus, een Engelse game

Door de open universiteit van Groot-Brittannië is een game ontwikkeld, waarmee men meer over het leven van keizer Hadrianus te weten kan komen. 

De game is weliswaar in het Engels, maar de onderbouw van het VO heeft voldoende kennis van het gebruikte Engels om de game te kunnen spelen.

Keizer Hadrianus is vooral bekend van de Hadrian Wall, de muur van Hadrianus, de Limes in Groot Brittannië, waarvan nog veel restanten in het landschap op de grens tussen Engeland en Schotland te vinden zijn. Maar Hadrianus is ook in Nederland geweest en heeft er ook aan bijgedragen dat de Limes in Nederland een grote opknapbeurt kreeg rond 120 na Chr.

De Romeinse grens bestond in Nederland niet uit een muur, maar uit forten en wachttorens, waarmee de grensrivier de Rhenus (de Rijn) werd bewaakt.

Game Hadrian