De Flora in de Romeinse tijd

afbeelding 1

Ruim 2000 jaar geleden lag Woerden aan de oostzijde van prachtige, uitgestrekte en ontoegankelijke veenmoerassen (afb. 1). Alleen via de Oude Rijn en een wirwar van veenriviertjes konden mensen door deze moerassen heentrekken.

10 Hoogveen in Estland_JA de Raad.jpg

Romeinse forten

Veenmos heeft het vermogen water vast te houden en zo  ontstonden immense veenkoepels die wel vijf meter hoog kunnen zijn geweest. Zo’n veenkoepel wordt hoogveen genoemd (afb. 10). Mensen zijn te zwaar om over een levend hoogveen van vijf meter dikte te lopen. Dergelijke venen waren dan ook levensgevaarlijk.

In de loop van de eerste eeuw na Chr. werd het bos op de oeverwallen gekapt voor de bouw van de Romeinse forten. Alleen de oeverwallen werden in cultuur gebracht. Daarbuiten heerste de natuur.