Zwammerdam 2 houtresten HazenbergArcheologie

Alphen aan den Rijn

In de Gemeente Alphen aan den Rijn kwamen in de Romeinse tijd twee castella voor. In Zwammerdam het smalle fort Nigrum Pullum en in Alphen aan den Rijn  het grensfort Albaniana met bijbehorende kamp dorp en grafvelden.

Nigrum Pullum
Op het terrein van de stichting Hooge Burch zijn verschillende vondsten gedaan uit het Romeinse tijdperk. Hier werd 47 jaar na christus het smalle fort Nigrum Pullum gebouwd, oftewel Zwarte Kip/Zwarte aarde. Buiten het castellum zijn delen van de vicus gevonden. Een vicus was een semimilitaire nederzetting. Hier woonden boeren, handelaren en ambachtslieden die de soldaten van goederen kon voorzien.
De fundamenten van het hoofdgebouw en de achterpoort van het castellum is hier te bezichtigen. Uit deze fundamenten is duidelijk te zien dat de Romeinen een voorliefde hadden voor een zo recht mogelijke en planmatige aanleg.
In het administratiegebouw van de stichting zijn een aantal vondsten van Nigrum Pullum tentoongesteld. Deze is openbaar toegankelijk.

Romeinse portretten

Albaniana
Onder het centrum van Alphen a/d Rijn liggen de resten van het grensfort Albaniana. In 2001 en 2002 zijn hier grootschalige opgravingen verricht, vooruitlopend op de bouw van het nieuwe winkelcentrum. Aan de Limes weg in oostelijke richting lag een Romeinse wachtpost. In de hoogtijdagen van het Romeinse Rijk woonde hier ongeveer 800 mensen. 400 in het castellum en 400 in de ‘vicus’ daarbuiten.
In de stad zijn er verschillende locaties die de historie van de Romeinse Limes zichtbaar maken. Zo is er het themapark ‘Archeon’. In het Archeon wordt niet alleen de Romeinse tijd weergegeven, ook de prehistorie en de middeleeuwen komen hier aan bod. Naast het Archeon word in het centrum van de stad ook verwezen naar de romeinse tijd door middel van verschillende kunstwerken.

Alphen aan den Rijn